Serment d'Hippocrate

logo

Dossier élaboré par :

Cécile Daude

Paulette Garret

Sylvie Pédroaréna

Brigitte Planty

sous la direction de Sylvie David

Ο OPKOΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

 

Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν,
καὶ Ἀσκληπιὸν,
καὶ Ὑγείαν,
καὶ Πανάκειαν,
καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας,
ἵστορας ποιεύμενος,
ἐπιτελέα ποιήσειν
κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν
ὅρκον τόνδε καὶ ξυγγραφὴν τήνδε.
Ἡγήσασθαι μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην ταύτην
ἴσα γενέτῃσιν ἐμοῖσι,
καὶ βίου κοινώσασθαι,
καὶ χρεῶν χρηΐζοντι μετάδοσιν ποιήσασθαι,
καὶ γένος τὸ ἐξ ωὐτέου
ἀδελφοῖς ἴσον ἐπικρινέειν ἄρρεσι,
καὶ διδάξειν τὴν τέχνην ταύτην,
ἢν χρηΐζωσι μανθάνειν,
ἄνευ μισθοῦ καὶ ξυγγραφῆς,
παραγγελίης τε καὶ ἀκροήσιος
καὶ τῆς λοιπῆς ἁπάσης μαθήσιος
μετάδοσιν ποιήσασθαι υἱοῖσί τε ἐμοῖσι,
καὶ τοῖσι τοῦ ἐμὲ διδάξαντος,
καὶ μαθηταῖσι συγγεγραμμένοισί τε καὶ ὡρκισμένοις
νόμῳ ἰητρικῷ,
ἄλλῳ δὲ οὐδενί.

 

Διαιτήμασί τε χρήσομαι
ἐπ' ὠφελείῃ καμνόντων
κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν,
ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ εἴρξειν.
Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς
θανάσιμον,
οὐδὲ ὑφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε.
Ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ
πεσσὸν φθόριον δώσω.
Ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως
διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν ἐμήν.
Οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ μὴν λιθιῶντας,
ἐκχωρήσω δὲ ἐργάτῃσιν ἀνδράσι πρήξιος τῆσδε.

 

Ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω,
ἐσελεύσομαι ἐπ' ὠφελείῃ καμνόντων,
ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης ἑκουσίης
καὶ φθορίης, τῆς τε ἄλλης
καὶ ἀφροδισίων ἔργων
ἐπί τε γυναικείων σωμάτων καὶ ἀνδρῴων,
ἐλευθέρων τε καὶ δούλων.

 

Ἃ δ' ἂν ἐν θεραπείῃ ἢ ἴδω, ἢ ἀκούσω,
ἢ καὶ ἄνευ θεραπηίης κατὰ βίον ἀνθρώπων,
ἃ μὴ χρή ποτε ἐκλαλέεσθαι ἔξω,
σιγήσομαι,
ἄρρητα ἡγεύμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα.

 

Ὅρκον μὲν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελέα ποιέοντι,
καὶ μὴ ξυγχέοντι,
εἴη ἐπαύρασθαι καὶ βίου καὶ τέχνης
δοξαζομένῳ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις
ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον.
Παραβαίνοντι δὲ καὶ ἐπιορκοῦντι,
τἀναντία τουτέων.

 

(Éd. E. Littré, Œuvres complètes d’Hippocrate, t. IV, Baillière, Paris, 1844, repr. 1962)

 

Serment d'Hippocrate

 

Je jure par Apollon médecin,

par Asclépios,

par Hygie

et Panacée,

par tous les dieux et toutes les déesses,

les prenant à témoin,

de remplir,

selon ma capacité et mon jugement,

ce serment et ce contrat ;

de considérer d'abord mon maître en cet art

à l'égal de mes propres parents ;

de mettre à sa disposition des subsides

et, s'il est dans le besoin, de lui transmettre une part de mes biens ;

de considérer sa descendance

à l'égal de mes frères,

et de leur enseigner cet art,

s'ils désirent l'apprendre,

sans salaire ni contrat ;

de transmettre les préceptes, des leçons orales

et le reste de l'enseignement

à mes fils,

à ceux de mon maître,

et aux disciples liés par un contrat et un serment,

suivant la loi médicale,

mais à nul autre.

 

J'utiliserai le régime

pour l'utilité des malades,

suivant mon pouvoir et mon jugement ;

mais si c'est pour leur perte ou pour une injustice à leur égard, je jure d'y faire obstacle.

Je ne remettrai à personne une drogue mortelle si on me la

demande,

ni ne prendrai l'initiative d'une telle suggestion.

De même, je ne remettrai pas non plus à une femme

un pessaire abortif.

C'est dans la pureté et la piété

que je passerai ma vie et exercerai mon art.

Je n'inciserai pas non plus les malades atteints de lithiase,

mais je laisserai cela aux hommes spécialistes de cette intervention.

Dans toutes les maisons où je dois entrer,

je pénétrerai pour l'utilité des malades,

me tenant à l'écart de toute injustice volontaire,

de tout acte corrupteur en général, et en particulier

des relations amoureuses

avec les femmes ou les hommes,

libres ou esclaves.

 

Tout ce que je verrai ou entendrai au cours du traitement,

ou même en dehors du traitement, concernant la vie des gens,

si cela ne doit jamais être répété au-dehors,

je le tairai,

considérant que de telles choses sont secrètes.

(Éd. E. Littré, Œuvres complètes d’Hippocrate,

t. IV, Baillière, Paris, 1844, repr. 1962)

logo

Dossier élaboré par :

Cécile Daude

Paulette Garret

Sylvie Pédroaréna

Brigitte Planty

sous la direction de Sylvie David

Trois considérations à la fin de la deuxième constitution (c. 11 § 2) de la collection médicale attribuée à Hippocrate sont célèbres et conservent encore toute leur justesse :

  1. à propos du pronostic qui doit prendre en compte les trois dimensions du temps : “Dire le passé, comprendre le présent, prédire l’avenir” (λέγειν τὰ προγενόμενα· γιγνώσκειν τὰ παρεόντα· προλέγειν τὰ ἐσόμενα) ;

  2. à propos du sens  de l’action du médecin : “Mettre en pratique deux choses à propos des maladies : être utile ou ne pas nuire” (ἀσκέειν, περὶ τὰ νουσήματα, δύο, ὠφελέειν, ἢ μὴ βλάπτειν) ;

  3. à propos de l’art de la médecine : “L’art de la médecine comporte trois termes : la maladie, le malade et le médecin. Le médecin est le serviteur de l’art. Il est nécessaire que le malade lutte contre la maladie avec le médecin” (Ἡ τέχνη διὰ τριῶν, τὸ νούσημα, ὁ νοσέων, καὶ ὁ ἰητρός· ὁ ἰητρὸς, ὑπηρέτης τῆς τέχνης· ὑπεναντιοῦσθαι τῷ νουσήματι τὸν νοσεῦντα μετὰ τοῦ ἰητροῦ χρή). »
Besoin d'aide ?
sur